Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  położenie |  herb gminy |  flaga gminy |  mapa gminy |  Język migowy w Urzędzie |  EPUAP/PUE |  Obwieszczenia i komunikaty |

Język migowy w Urzędzie


 

INFORMACJA


 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się


 


 

1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.


 

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, powinna zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 5 (parter ratusza) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.


 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:


 

  • e-mail na adres: um@srodaslaska.pl

  • faxem: 71 317 34 05

  • telefonicznie: 71 39 60 715

  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz. U. Nr 209,poz.1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127,poz.721 z późn.zm.)