Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |  Konsultacje |  Sprawozdania z realizacji programu współpracy |  Oferty składane w trybie art. 19a ustawy |  Otwarte konkursy ofert |  Konkursy dla organizajcji pozarządowych ogłaszane przez Urząd Marszałkowski |

Otwarte konkursy ofert


OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

 

 

Data ogłoszenia

Nr

konkursu

OBSZAR/ZADANIE

DOKUMENTY DO POBRANIA

30.05.2018 RPo.524.13.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE KULTURY,SZTUKI, DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2018 pn. 

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

29.05.2018 RPO.524.12.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY  ŚRODA ŚLĄSKA W ROKU 2018 W OBSZARZE: OCHRONA EKOSYSTEMU I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO GMINY PN. "ORGANIZACJA SPOTKAŃ I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁANIA GMINNYCH ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH"

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

30.04.2018 RPO.524.11.2018

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY, W TYM PROFILAKTYKA UZALEŻNIE pn. "Organizazja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

23.04.2018 RPO.524.10.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE REWITALIZACJI PN. " REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SAKRALNYCH"

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

17.04.2018 RPO.524.9.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE REWITALIZACJI PN. "REWITALIZACJA GOSPODARCZA RYNKU DOLNEGO"

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

17.04.2018 RPO.524.8.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE KULTURY,SZTUKI, DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2018

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

14.03.2018 RPO.524.7.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE KULTURY,SZTUKI, DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2018

unieważnienie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

14.03.2018 RPO.524.6.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: INTEGRACJA OASÓB W WIEKU EMERYTALNYM POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO pn. "Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku merytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

rozstrzzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

09.03.2018 RPO.524.5.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY  ŚRODA ŚLĄSKA W ROKU 2018 W OBSZARZE: OCHRONA EKOSYSTEMU I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO GMINY PN. "ORGANIZACJA SPOTKAŃ I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁANIA GMINNYCH ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH"

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

09.02.2018 ORG.524.1.2018. KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

02.02.2018 RPO524.4.2018

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE; UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2018 pn. "Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska w ramach prowadzenia sekcji piłki ręcznej"

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

24.01.2018 RPO.524.3.2018 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2018 pn. "Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

24.01.2018 RPo.524.2.2018

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE; UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2018

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

05.01.2017  RPO.524.1.2018

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE;  UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2018

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

01.12.2017 ORG.524.2.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2018

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

30.11.2017 RPO.524.18.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE; Integracja osób w wieku emerytalnym poprzez zorganizowane formy spędzania czasu wolnego w roku 2017 pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym”

rozstrzygnięcie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

30.11.2017 RPO.524.17.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE; Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy, w tym profilaktyka uzależnień w roku 2018.

rozstrzygniećie konkursu

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

30.11.2017 RPO.524.16.2017

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE;

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2018

rozstrzygnięcie konkuru

treść ogłoszenia

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

       

 

 

 

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

 

DATA OGŁOSZENIA

 

NR KONKURSU

 

OBSZAR/ZADANIE       

                               

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

28.09.2017  RPO.524.15.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: INTEGRACJA OASÓB W WIEKU EMERYTALNYM POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO pn.  " "Kultywowanie polskich tradycji i wartości narodowych w ramach organizacji spotkań z okazji świąt i obchodów rocznicowych wydarzeń historycznych"

 treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

18.08.2017 RPO.524.14.2017  KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: INTEGRACJA OASÓB W WIEKU EMERYTALNYM POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO pn. "Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku merytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

  treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

18.08.2017 RPO.524.13.2017

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY, W TYM PROFILAKTYKA UZALEŻNIE pn. "Organizazja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

 

 treść ogłoszenia

 rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

6.07.2017 RPO.524.12.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2017 PN. "ORGANIZACJA TURNIEJU PN. "MISTRZOSTWA GMINNE DRUŻYN MIESZANYCH W PIŁCE NOŻNEJ"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

5.05.2017 RPO.524.11.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY  ŚRODA ŚLĄSKA W ROKU 2017 W OBSZARZE: OCHRONA EKOSYSTEMU I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO GMINY PN. "ORGANIZACJA SPOTKAŃ I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁANIA GMINNYCH ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

20.04.2017 RPO.524.10.2017

 

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W ROKU 2017 W OBSZARZE: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PN. "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ ORAZ CZYNNY UDZIAŁ W AKCJACH PROMUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

06.04.2017 RPO.524.9.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY  ŚRODA ŚLĄSKA W ROKU 2017 W OBSZARZE: OCHRONA EKOSYSTEMU I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO GMINY PN. "ORGANIZACJA SPOTKAŃ I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUJĄCYCH DZIAŁANIA GMINNYCH ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH"

treść ogłoszenia

unieważnienie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

06.04.2017 RPO.524.8.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY śRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2017 PN. "iNTEGRACJA I REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

06.04.2017 ORG.524.2.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

03.03.2017 RPO.524.7.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: INTEGRACJA OASÓB W WIEKU EMERYTALNYM POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO pn. "Organizacja czasu wolnego dla osób w wieku merytalnym w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

03.03.2017 RPO.524.6.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE:ORGANZIACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY, W TYM PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ pn. "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i mlodzieży w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

23.02.2017 RPO.524.5.2017  KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2017 pn. "Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

7.02.2017 ORG.524.1.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017

 

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

17.01.2017 RPO.524.4.2017 kONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY, W TYM PROFILAKTYKA UZALEŻNIE pn. "Organizazja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów tematycznych"

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

17.01.2017 RPO.524.3.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE KULTURY,SZTUKI, DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ROKU 2017

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

5.01.2017 RPO.524.2.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚŁĄSKA W OBSZARZE: INTEGRACJA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY SPĘDZANIA CZAS UWOLNEGO pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

3.01.2017 RPO.524.1.2017 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE; UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2017

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

19.12.2016
ORG.524.5.2016 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2017

treść ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

18.11.2016 RPO.524.14.2016 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚŁĄSKA W OBSZARZE: INTEGRACJA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM POPRZEZ ZORGANIZOWANE FORMY SPĘDZANIA CZASUWOLNEGO pn. "Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku emerytalnym

treść ogłoszenia

przedłużenie terminu składania ofert

rozstrzygnięcie konkursu

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

18.11.2016 RPO.524.13.2016 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2017 pn. "Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"

treść ogłoszenia

 przedłużenie terminu składania ofert

 

rozstrzygnięcie konkursu

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania

18.11.2016 RPO.524.12.2016 KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ŚRODA ŚLĄSKA W OBSZARZE; UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2017

przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu

treść ogłoszenia

przedłużenie terminu składania ofert

rozstrzygnięcie konkursu

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania