Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  położenie |  herb gminy |  flaga gminy |  mapa gminy |  Język migowy w Urzędzie |  EPUAP/PUE |  Obwieszczenia i komunikaty |

Obwieszczenia i komunikaty


 

2017-09-15

Publikujemy obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2017 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa nr 131 (obręb Kobylniki) oraz przeprowadzenie powierzchniowych prac archeologicznch. Treść obwieszczenia można znaleźć TUTAJ (link).

2017-08-03

Publikujemy Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawiewprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksloatacji instalacji, w których nasępuje spalnie paliw. Treść obwieszczenia można znaleźć TUTAJ

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

 Zawiadomienie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: 1) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego; 2) w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla Strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu