Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska

Statystyki odwiedzin

Poprzedni miesiąc         Następny miesiąc
SekcjaLiczba odwiedzin w: Maj 2019Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina Środa Śląska1742718,20
Struktura organizacyjna12298,48
Urząd Miejski39655,50
 Burmistrz Środy Śląskiej16209,50
 Zastępca burmistrza1196,89
 Sekretarz Gminy Środa Śląska1292,07
 Skarbnik Gminy Środa Śląska997,12
 Audytor wewnętrzny562,16
 Biuro Rady Miejskiej (BRM)358,42
 Straż Miejska (SM)8100,98
 Urząd Stanu Cywilnego (USC)3157,11
 Wydział Finansów i Budżetu (FIB)378,44
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury (GNA)781,06
 Wydział Organizacyjny (ORG)971,42
 Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa (KŚR)1674,36
 Gminne Centrum Reagowania538,26
 Wydział Spraw Lokalowych (WSL)2860,73
 Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)482,50
 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy (PRG)769,24
 Stan przyjmowanych spraw233,21
 Wyniki kontroli738,83
 Sprawozdanie z prac burmistrza433,57
 Wydział Zamówień Publicznych (WZP)251,43
 Wydział Inwestycji (WIN)1365,91
 Zespół Prawny238,37
 Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO342,25
 Doradcy i asystenci035,22
Rada Miejska w Środzie Śląskiej11305,64
Dom Kultury4162,50
Biblioteka Publiczna3154,54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9320,32
Zakład Budżetowy "Średzka Woda"9348,27
Ośrodek Sportu i Rekreacji4172,52
Kom-błysk00
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych49250,88
Jednostki pomocnicze3124,56
Prawo lokalne32335,17
Aktualności751138,98
Przetargi983708,48
Informacje wyborcze10142,11
Rejestry i ewidencje8146,53
Nie udostępnione w BIP790,10
Rejestr zmian5357,79
Instrukcja obsługi485,18
Redakcja21203,52
Statystyka odwiedzin795,36