Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska

Statystyki odwiedzin

Poprzedni miesiąc         Następny miesiąc
SekcjaLiczba odwiedzin w: Sierpień 2020Średnia miesięczna liczba odwiedzin
Gmina Środa Śląska172474,96
Struktura organizacyjna2271,05
Urząd Miejski4596,62
 Burmistrz Środy Śląskiej3190,17
 Zastępca burmistrza188,37
 Sekretarz Gminy Środa Śląska184,28
 Skarbnik Gminy Środa Śląska088,62
 Audytor wewnętrzny057,06
 Biuro Rady Miejskiej (BRM)153,29
 Straż Miejska (SM)291,85
 Urząd Stanu Cywilnego (USC)0142,57
 Wydział Finansów i Budżetu (FIB)171,94
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury (GNA)174,46
 Wydział Organizacyjny (ORG)165,29
 Wydział Spraw Komunalnych, Środowiska i Rolnictwa (KŚR)168,69
 Gminne Centrum Reagowania235,26
 Wydział Spraw Lokalowych (WSL)457,82
 Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)075,06
 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy (PRG)063,30
 Stan przyjmowanych spraw130,66
 Wyniki kontroli035,81
 Sprawozdanie z prac burmistrza231,40
 Wydział Zamówień Publicznych (WZP)045,98
 Wydział Inwestycji (WIN)260,09
 Zespół Prawny133,95
 Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO133,10
 Doradcy i asystenci025,06
Rada Miejska w Środzie Śląskiej3277,49
Dom Kultury1147,90
Biblioteka Publiczna1140,73
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3290,07
Zakład Budżetowy "Średzka Woda"3315,01
Ośrodek Sportu i Rekreacji2157,05
Kom-błysk00
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych6238,46
Jednostki pomocnicze2113,74
Prawo lokalne6305,93
Aktualności51032,31
Przetargi113357,93
Informacje wyborcze2130,01
Rejestry i ewidencje2133,61
Nie udostępnione w BIP182,61
Rejestr zmian2324,72
Instrukcja obsługi177,91
Redakcja2186,13
Statystyka odwiedzin389,72