Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  położenie |  herb gminy |  flaga gminy |  mapa gminy |  Język migowy w Urzędzie |  EPUAP/PUE |  Obwieszczenia i komunikaty |

informacje ogólne


Środa Śląska jest jednym z najstarszych w Polsce ośrodków miejskich (prawo średzkie z 1235 r.). Jest obecnie nie tylko siedzibą władz gminy lecz także liczącego prawie 50 tys. mieszkańców powiatu średzkiego.

położenie

Gmina Środa Śląska położona jest w centrum Dolnego Śląska, w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych takich jak: droga krajowa 94 (Wrocław - Zielona Góra - Szczecin) oraz droga wojewódzka 346 (Środa Śląska - Kąty Wrocławskie - Oława). Dodatkowym atutem gminy jest połączenie z autostradą A4 (E-40 Drezno - Wrocław - Kijów) oraz linią kolejową E-30 (Wrocław - Zgorzelec - Drezno).

obszar

Gmina Środa Śląska obejmuje obszar o pow. 214,93 km kw. Sieć osadniczą tworzy 27 miejscowości rozmieszczonych równomiernie wokół miasta.

ludność

Gmina liczy ok. 19 tys. mieszkańców. W mieście Środa Śląska zamieszkuje ok. 9 tys. osób zaś na terenach wiejskich ponad 10 tys.

współpraca z zagranicą

Partnerami Gminy Środa Śląska są: położona w Dolnej Saksonii niemiecka Gmina Saterland, Gmina Stepanov w kraju ołomunieckim w Czechach i miasto Kamionka Buska w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.srodaslaska.pl