Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska

Instrukcja obsługi


Wstęp


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska jest serwisem internetowym którego treść i forma została ustalona zgodnie z „Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198” Jego użycie nie odbiega zaś w niczym od od obsługi za pomocą przeglądarek internetowych innych serwisów internetowych tego typu.Struktura serwisu


Serwis składa się z informacji do których dostęp następuje za pomocą systemu menu umieszczonego w lewej i górnej części serwisu. Menu zależnie od przekazywanej informacji jest jedno dwu lub trzy poziomowe. Nawigacja następuje poprzez „klikanie” na elementy menu (klikniecie otwiera dodatkowy poziom menu lub wskazuje bezpośrednio na poszukiwaną informację -w przypadku kiedy menu jest dwu lub trzy poziomowe ostatni poziom wyświetla się jako menu górne). Dodatkowymi elementem serwisu jest wyszukiwarka pełnotekstowa, logo po którego kliknięciu przenosimy się na stronę startową oraz niebieski baner z napisem „ Biuletyn Informacji Publicznej po którego kliknięciu  jesteśmy kierowani na stronę centralną Biuletynu informacji Publicznej