Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Rejestry |  Ewidencje |
Tytuł  Rosnąco   MalejącoWłaściciel  Rosnąco   Malejąco
rejestr czytelnikówBiblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej
REJESTR INSTYTUCJI KULTURYGmina Środa Śląska
rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoUrząd Miejski, wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
REJESTR PRACODAWCÓW KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2015,2016,2017
rejestr pracowników zatrudnionych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Środzie Śląskiej Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Wydział Organizacyjny
rejestr pracowników zatrudnionych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej Urząd Miejski w Środzie Śląskiej , Wydział Organizacyjny
rejestr pracowników zatrudnionych w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Środzie ŚląskiejUrząd Miejski w Środzie Śląskiej , Wydział Organizacyjny
rejestr pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Środzie Śląskiej oraz w filiach Urząd Miejski w Środzie Śląskiej ,Wydział Organizacyjny
rejestr pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Pracy Usług Budowlano-Montażowych w Środzie Śląskiej ( dawna nazwa ZIB )Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Wydział Organizacyjny
rejestr pracowników zatrudnionych w Zakładzie Budżetowym Administracja Obiektów Komunalnych w Środzie ŚląskiejUrząd Miejski w Środzie Śląskiej, Wydział Organizacyjny
rejestr pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim nr 1 i 2 w Środzie Śląskiej Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Wydział Organizacyjny
rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenuUrząd Miejski, wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Środa ŚląskaGmina Środa Śląska
Zestawienie umów cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Środzie ŚląskiejUrząd Miejski, wydział Organizacyjny