Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka jednostki |  Prezes Zarządu |  pracownicy |  regulaminy i statuty |  załatwiane sprawy |  Regulamin udzielania zamówień |  Archiwum przetargów |  Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekówej w m. Środa Ślaska, Ciechów i Bukówek |  Przetargi |  Dokumenty do pobrania |  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn |

informacje podstawowe


 

lokalizacja

Środa Śląska  ul. Sikorskiego 43

 

adres do korespondencji

ŚREDZKA WODA Spółka z o.o.

 55-300 Środa Śląska ul. Sikorskiego 43

 

telefon

+48 71 3172059, +48 71 3173296, +48 71 3175723, +48 71 3175207


fax

+48 71 3172059


email

sredzka_woda@srodaslaska.pl


godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00